Důležité info » Zákazy

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu festivalu vnášet jakékoliv skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, hořlaviny, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, deštníky, laserová ukazovátka apod. Ostatně jak je uvedeno na zadní části vstupenky. Tyto bezpečnostní zákazy platí v celých prostorách areálu včetně stanového městečka a parkoviště.Rovněž není dovoleno vnášet do areálu festivalu vlastní jídlo a nápoje. V areálu je dostatek stánků s občerstvením a pitná voda.


© 2009 sety.cz | DanP | CMS by Weebo | Loadtime: | 0,017231s |